2003-2005
eQuint ICT Solutions
 


Klachtenregeling

Als autobedrijf proberen wij een zo hoog mogelijke dienstverlening te bieden. Helaas lukt dat niet altijd, daarom bieden wij u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Wij vragen u om eerst telefonisch contact te zoeken met onze medewerkers en te proberen of u er met een medewerker kunt uitkomen.

 

Wanneer u er met de medewerker niet uit kunt komen, kunt u een klacht indienen via ons klachtenformulier. De klacht zal vervolgens door onze kwaliteitsfunctionaris behandeld worden. U hoeft niet alle gegevens in te vullen, maar hoe meer u kunt invullen, hoe sneller de betreffende medewerker terug te vinden is. Een klacht kan ook door een belangenbehartiger of getuige van de klant worden ingediend.

 

Klachten worden alleen in behandeling genomen wanneer u uw persoongegevens invult. Behandeling van klachten geschiedt volgens de klachtenregeling van autobedrijf Schuiling. Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van de BOVAG-afdeling ABA van toepassing.